Tag: molba za posao

Šta svaka molba za posao treba sadržavati

Šta svaka molba za posao treba sadržavati

| October 25, 2012 | 0 Comments

U molbi za posao  jasno opišite vaše sposobnosti, prednosti i potencijalan doprinos budućoj firmi, nije potrebno ponavljati detalje iz biografije, jer to nije razlog pisanja molbe. Tekst mora imati formu standardnog poslovnog pisma, odnosno podatke o pošiljaocu i primaocu. Pismo započnite s “Poštovani g./gđo.”, koristeći prezime osobe kojoj se obraćate ili njenu funkciju. Pismo završite: […]

Nastavi čitanje

Zašto pisati molbu za posao

Zašto pisati molbu za posao

| October 25, 2012 | 0 Comments

Zašto napisati molbu za posao kada je možda dovoljna biografija u kojoj ste napisali sve vaše podatke. Razlog je taj da molba za radno mesto predstavlja tekst kojem je cilj ukratko se predstaviti poslodavcu, istaknuti neke osobine i iskustva koja su važna za posao na koji se prijavljujete i razloge prijave baš za tu poziciju. […]

Nastavi čitanje

Molba za posao primer

Molba za posao primer

| October 21, 2012 | 0 Comments

Ovaj primer molbe za posao koji će vam pomoći da napišete svoju molbu kada konkurišete za određeno radno mesto. Na ovoj slici je predstavljena: Molba za posao obrazac, koji upućuje kako napisati svoju prijavu za posao a ovde je i tekstualna verzija kao MS Word dokument.

Nastavi čitanje

Molba sa konkursom primer

Molba sa konkursom primer

| October 21, 2012 | 0 Comments

Molba treba da bude sažeta, jasna, gramatički ispravana, jednostavna za čitanje. Pogledajte ovaj primer pre pisanja svoje molbe za posao kada je objavljen konkurs za radno mesto. Slika pokazuje format ili izgled za: molbu sa konkusom obrazac, koji je uputstvo kako napisati svoju a ovde je i tekstualna verzija kao MS Word dokument.

Nastavi čitanje

Molba bez konkursa primer

Molba bez konkursa primer

| October 21, 2012 | 0 Comments

Pogledajte ovaj primer molbe bez raspisanog konkursa, onda je prilagodite i napišite vaše kvalifikacije kada krenete u potragu za radnim mestom. Na slici je vizuelni izgled za: molba bez konkursa obrazac, koji upućuje kako je popuniti a ovde je i tekstualna verzija kao MS Word dokument.

Nastavi čitanje

Molba za posao trgovac

Molba za posao trgovac

| October 21, 2012 | 0 Comments

Ovde je primer kako napisati molbu za posao kada hoćete kokurisati za posao trgovac, kako da predstavite sebe i svoje iskustvo budućem poslodavcu. —Tekst molbe je kao primer: Dejan Savić Vukovarska 155 21000 Sombor E-mail: magdalena.matic @ net.rs Telefon: 012.000-000 Mobitel: 066.000-000 Sombor, 23. septembar 2011. Market d.d Palanka ul. 11 11204 Kragujevac (N / […]

Nastavi čitanje

Molba za posao, prodajni komercijalista

Molba za posao, prodajni komercijalista

| October 21, 2012 | 0 Comments

Primer molbe za posao za radno mesto  prodajni komercijalista kada je objavljen konkurs i kandidat upoznaje poslodavca sa svojim iskustvom i poslovnim kvalitetima u oblasti komercijalnih poslova i rada u prodaji. —Tekst molbe je kao primer: Milan MARKOVIĆ Karađorđeva 23 11000 Beograd Mob. 091 55 55 000 markomaric@gmail.com Beograd, 28. maj 2010. JELEN PIVOVARA Trg […]

Nastavi čitanje

Primer molbe za posao, otvorena ponuda

Primer molbe za posao, otvorena ponuda

| October 21, 2012 | 0 Comments

Ovo je primer molbe za posao za radno mjesto saradnika u marketingu, kada je objavljen konkurs za određeno radno mesto i kandidat upoznaje poslodavca sa svojim iskustvom i poslovnim kvalitetima. —Tekst molbe je kao primer: Jelena Mitrović Vukovarska 155 21000 Sombor E-mail: Jelena.matic @ net.rs Telefon: 012.000-000 Mobitel: 066.000-000 Sombor, 23. septembar 2011. Nove novina […]

Nastavi čitanje

Molba za posao, otvorena ponuda

Molba za posao, otvorena ponuda

| October 21, 2012 | 0 Comments

Primer molbe kada nije objavljen nikakav oglas za radno mesto nego se kandidat javlja samoinicijativno sa ponudom svog rada u slučaju pojavljivanja potrtebe za tim kadrom u ovom slučaju trgovac-prodavač. —Tekst molbe je kao primer: Stevo Stević Perina ulica 14 10000 Beograd E – mail : stevo.stevic @ gmail.com Telefon : 011/1234-567 Mobitel : 096/1234-567 […]

Nastavi čitanje

Molba za posao, stručni saradnik za turizam

Molba za posao, stručni saradnik za turizam

| October 21, 2012 | 0 Comments

Ako želite kokurisati za posao stručni saradnik za turizam, ovaj primer će vam pokazati kako da napišete dobru molbu, kako da  predstavite sebe i svoje iskustvo budućem poslodavcu. —Tekst molbe je kao primer: Danica Dacić Vukovarska 155 21000 Sombor E-mail: magdalena.matic @ net.rs Telefon: 012.000-000 Mobitel: 066.000-000 Sombor, 23. septembar 2011. Turistička agencija d.d Palanka ul. […]

Nastavi čitanje